علاقه‌مند به علوم رایانه، از گنو/لینوکس🐧، ویندوز و شبکه🖧 گرفته تا برنامه نویسی فرانت و بک🗔. بلاگی داشتم با عنوان دارم با عنوان aStateOfCode که درون‌سازش کردم همینجا👇. سعی می‌کنم آدمی معقول و منطقی باشم.

Contact us form