چرا نبايد ياد بگيريم چه جوري کد بزنيم ؟

در واقع من قبول ندارم ضروریه که همه باید حتما یادبگیرن چه جوری کد بزنن! فکر می کنم معقوله که این کار تخصصیه و هیچ کس توقع نداره بیشتر مردم یاد بگرین چه طوری انجامش بدن. این «کدنویسی» مثل دانستن خواندن و نوشتن و ریاضیات پایه نیست!

کباب کیس یا کمل کیس، مسئله این است !

برای نحوه نامگذاری (متغییر ها | آرایه ها و …) روش‌های مختلفی وجود دارد که هر زبان قانون خود را دارده.
حالا در این مقاله می خواهم اشاره کوچکی به نحوه نام گذاری شون داشته باشم .

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در c0de برچسب خورده با